Snapp Biker

سرعت و دقت بالاتر در ارسال سفارش‌های شما

اسنپ‌اکسپرس چه‌طور کار می‌کند؟

رستوران‌هایی که با علامت مشخص شده‌اند‌، از سرویس پیک‌های اسنپ برای ارسال سفارش‌ها استفاده می‌کنند.

پس از آماده‌سازی غذا توسط رستوران پیک‌های اسنپ‌اکسپرس سفارش شما را از رستوران دریافت کرده و به سرعت تحویل خواهند داد.

شما می‌توانید پس از تحویل غذا به پیک، سفارش خود را در هر لحظه‌ تا زمان دریافت از روی نقشه دنبال کنید.

برخی از رستوران های دارای اسنپ‌اکسپرس